Công cụ tạo Phễu Bán Hàng tốt nhất để Thu hút khách hàng và Tăng lợi nhuận

Tạo Sales Funnel với FunnelKit biến trang web WordPress của bạn thành một cỗ máy bán hàng tự động.

Thu hút
Khách hàng

Tạo phễu
Bán hàng

Tăng giá trị
đơn hàng

Bán thêm
đơn giản

Thử ngiệm
A/B Test

Tự động hoá
bán hàng

What we offer


Benefit 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolor


Benefit 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolor


Benefit 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolor


Benefit 4

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolor


Benefit 5

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolor


Benefit 6

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolor


Benefit 7

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolor


Benefit 8

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolor